Mediáció

Az emberek rendszerint azért fordulnak az alternatív konfliktuskezeléshez, mert van az életükben egy olyan aktuális, vagy tartósan fennálló konfliktus – legyen az szülő-gyermek, munkatársak, házastársak, barátok közötti konfliktus – amelyet nehezen tudnak kezelni, amelyben eszköztelenek érzik magukat, amit önerőből képtelek megoldani, és aminek megoldásához segítséget igényelnek. Mi, akik elkötelezetten hiszünk a mediáció hasznosságában, minden problémát komolyan veszünk, és szakmailag megalapozottan olyan segítséget kívánunk nyújtani minden hozzánk fordulónak, amivel egy vitás kérdésben tartós, megnyugtató, és mindenki számára elfogadható megoldás születhet.

Ennek a célnak az eléréséhez különösen fontosnak tartjuk egy pártatlan és őszinte, bizalmi légkör kialakítását, ahol lehetőség van az adott konfliktus, és egymás álláspontjának mély, és alapos megismerésére.

Bemutatkozás

Radványi Ágnes vagyok, mediációs tanulmányaimat a Budapesti Kommunikációs Főiskola, Szervezeti mediátor mesterszakán végeztem. Ezt követően az Egyesült Államokban szereztem mediátori képesítést, ahol Bíróságon is lehetőségem nyílt számos vitás ügyben sikeresen mediálni/közvetíteni, hozzásegítve ezzel a feleket egy kölcsönösen kielégítő megoldáshoz.

Az eredetileg közgazdász végzettségem ellenére, már a kezdetektől fogva olyan pályaterületeken dolgoztam, ahol emberekkel foglalkozhattam. Mindig érdekelt a pszichológia, az emberek közötti konfliktusok természete és azok optimális megoldása. A pszichológián belül különösen nagy figyelmet fordítottam az asszertivitásra (konstruktív önérdek érvényesítés). Az asszertivitáshoz kapcsolódó feladat-és partnerorientált szemlélet nyomán érett meg bennem az a gondolat, hogy a mediáció az a terület, ahol amellett, hogy segíthetek az emberek konfliktusainak megoldásában, új szempontokat és új eszközöket is a kezükbe adhatok.

Ezt leginkább a hitvallásom fejezi ki, miszerint „nincs hibás döntés, csak kevés szempont”.

Közvetítői igazolványszám: 002179/1

Mi a mediáció?

A mediáció közvetítést, közbenjárást, békéltetést jelent. A mediáció egy olyan alternatív konfliktuskezelő módszer, amely hivatalos permegelőző eljárásként is elfogadott. A mediációs folyamatban egy harmadik, pártatlan fél – a mediátor – nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. Maga a folyamat egy informális eljárás, ahol a mediátor célja, hogy egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásához segítse a feleket. A mediátor a felek vitájának nem bírája, nem keresi a hibást és nem javasol. Célja elsősorban a konfliktus megegyezéssel történő feloldása, illetve annak elősegítése. Alapvető feladata hogy irányítsa, mederben tartsa az eljárást és segítse a feleket érveik, álláspontjuk, sérelmeik kifejezésében. Ez elősegíti, hogy – sokszor az elhúzódó vitás helyzetben először – meghallják a másik fél valódi szempontjait és nézőpontját, ezzel elkerülve a vitás helyzet elmérgesedését, a kapcsolat megszűnését, vagy az elhúzódó pereskedést.

A mediációt bármelyik fél kérheti, önkéntes és teljes titoktartásban folyik.

Miért minket?

Mediátorként hiszünk abban, hogy bármilyen konfliktushelyzetben meg lehet találni azt a közös hangot, amely segítségével a felek meg tudják fogalmazni a valódi igényeiket, közös érdekeiket ahhoz a megállapodáshoz, amelyik a megelégedettséget nyújtja számukra. Akár pereskedés helyett, hiszen sokan szívesebben választják a gyorsabb, költségkímélőbb, diszkrétebb, együttes megállapodáson alapuló – de szükség esetén mégis hivatalos – problémamegoldást.

A konfliktus és mediáció

Minden kapcsolatnak, legyen az munkahelyi, házastársi, baráti stb. megvannak a gyenge pontjai. Ennek kiváltó oka lehet a türelmetlenség, a túlzott elvárások, a régi sérelmek halmozása, értékrendbeli különbségek, melyek a kapcsolatban kudarcélménnyel és csalódással párosulnak; habár törekedtek a konfliktus megoldására, eszközök híján sajnos nem tudták megoldani azokat. Ennek következtében a kapcsolat megromlik, a hatalmi játszmák és a manipulációk kerülnek előtérbe, melyek tovább gyengítik az érintettek közötti kommunikációt. Ez a probléma egy munkahelyen súlyosan rontja az együttműködés hatékonyságát (sokszor komoly üzleti károkat okozva), a magánéletben pedig a kapcsolat megromlásához, eltávolodáshoz vagy a kapcsolat teljes megszűnéséhez vezet.

A mediátor egy olyan felkészült szakember, aki tudományosan megalapozott módszerek alapján tájékozódik a helyzetben, elkötelezett, és érdekelt abban, hogy a vitás felek, akik megtisztelték őt bizalmukkal – függetlenül attól, hogy melyik életterületről van szó – megtalálják a számukra legkedvezőbb megoldást.

A mediátor egy bizalmi és egy elfogadáson alapuló, minősítésektől mentes légkör megteremtése által segíti a feleket abban, hogy a konfliktust egy másik nézőpontból láthassák, sérelmeiket, álláspontjukat zavartalanul kifejezhessék, ehhez pedig eszközöket, és szempontokat kapnak. Ez hozzásegíti őket, hogy ne a játszmákban és manipulációban, hanem legfőképpen a megoldásban legyenek érdekeltek, amely mindkét fél számára biztonságot ad.

Mi a co-mediáció?

A közvetítői eljárás egy olyan formája, ahol két mediátor vesz részt, egy csapatot alkotva. Az eddigi tapasztalatokat tekintve ez a módszer olyan előnyöket hordoz, mely nagyban segíti a gyorsabb és hatékonyabb konfliktusmegoldás menetét.

A co-mediáció előnyei:

 • Lehetséges, hogy a felek - a mediátorok különbözőképpen megjelenő személyes jellemvonásaik alapján - az egyik vagy a másik mediátor által érzik inkább biztonságban magukat.
 • A probléma feltárása, a folyamat előkészítése és megfelelő mederben tartása hatékonyabb két szakember esetén.
 • Tapasztalatok alapján a felek vitájának megoldását kifejezetten elősegíti a különböző személyes és szakmai kompetenciákkal rendelkező mediátorok együttes munkája.
 • Két mediátor esetében a figyelem is megduplázódik, mely elősegíti, hogy minden álláspont, érdek és sérelem a felszínre kerülhessen, és lehetőleg ne maradjanak kimondatlan gondolatok.

A co-mediáció előnyei:

 • Párkapcsolatban megjelenő problémák, elhúzódó konfliktusok esetén.
 • Válás, kapcsolattartás, tartásdíj vitáiban.
 • Iskolai konfliktusok, szülő-tanár, tanár-tanár, tanár-gyermek, vezető-beosztott közötti konfliktusok esetén.
 • Munkahelyi, szervezeten belüli vitás helyzetek megoldásában.
 • Sürgős krízishelyzet esetén (akármelyik életterületen, családon belüli, munkahelyi, párkapcsolati, ingatlannal, szolgáltatással stb. kapcsolatos konfliktusok esetén).

Árak

 • A mediációt megelőző előzetes konzultáció ingyenes.
 • Ezt követi maga a mediációs ülés, melynek ára 10.000,- Ft. + ÁFA/óra.
  Fontos megjegyezni, hogy ennek a szakasznak a hossza számos tényezőtől függ, és minden esetben eltér. Tapasztalataink szerint - a hatékonyságot figyelembe véve – 2-4 óra közötti időtartam, ami reálisnak tekinthető. Amennyiben nem születik kielégítő megállapodás, vagy igény van rá, természetesen további mediációs ülésre/ülésekre van lehetőség.

Vissza a főoldalra