Pályaválasztási Tanácsadás
Pályaorientációs Program

"Sikeres pályaválasztás - sikeres életút"

Az általunk kínált Proper © Pályaorientációs vizsgálattal, egy, a mai igényeknek megfelelő pályaválasztáshoz nyújtunk új, korszerű, gyakorlati segítséget.

A program bevezetését több éves magas-szintű tudományos és gyakorlati kutatómunka előzte meg. Mind pedagógiailag mind pszichológiailag megalapozott eszközt jelent mindazok számára, akik a pályaválasztási döntésüket komolyan veszik, és döntés kialakításában segítséget igényelnek.

Egy hibás pályaválasztási döntés részben pazarlás az emberi erőforrásokkal, részben számos későbbi emberi feszültség, vagy életkudarc forrása lehet.

A Pályaorientációs Program tudományos előzményei:

A sikeres pályaválasztásnak három, egymással egyenrangú alapfeltétele van:

 1. a reális pályaismeret
 2. a pályaismerettel összehangolt önismeret
 3. a döntési képesség

A tapasztalatok azt mutatják, hogy amikor egy fiatal pályaválasztásra, vagy éppen pályamódosításra kényszerül, csak elemeiben rendelkezik ezekkel a szükséges feltételekkel, ezért az optimális döntés kialakításához segítséget igényel.

A pályaválasztás sikeressége, és a későbbi életút beválási esélyei attól függnek, hogy a választott pálya milyen mértékben felel meg a fiatal

 • képességeinek
 • alapvető személyiség-tulajdonságainak
 • motivációjának, azaz saját természetes belső késztetéseinek

Alapvető cél, hogy minden fiatal, egy széleskörű pályaismeret birtokában, a pályaismerettel összehangolt reális önismeret birtokában, a pályaválasztását saját döntéseként élje meg.

A Proper © Pályaorientációs programunkat azoknak a fiataloknak ajánljuk:

 • akik közvetlenül a pályaválasztási, vagy továbbtanulási döntés előtt állnak
 • akik már választottak, de a későbbi sikeresség érdekében biztosak szeretnének lenni döntésük helyességében
 • akik valamilyen okból pályát módosítanak, és a döntéshez biztos önismereti szempontokat igényelnek
 • akik egy már körvonalazódó döntéshez igényelnek további szempontokat

A vizsgálat menete:

A pályaválasztási tanácsadás során, az érintett diákok, és érdeklődők, egy többéves fejlesztői munka eredményeként, a legkorszerűbb idevonatkozó tudományos és gyakorlati tapasztalatok alapján speciálisan kifejlesztett feladatsor segítségével dolgoznak.

Egy olyan speciálisan kialakított feladatsoron haladnak végig, mely a fiatal pályaválasztás szempontjából meghatározó:

 • képességeit, készségeit,
 • személyiség- tulajdonságait
 • személyes motivációit vizsgálja, és méri.

A kapott eredmények összegzése: személyre szólóan történik.

Minden, a vizsgálatban résztvevő személy egy kb. 15-20 oldalas személyre szóló elemzést kap, amit vagy postai úton, vagy elektronikus formában küldünk el a számára.

A vizsgálati eredményeket összefoglaló dosszié tartalmazza:

 1. mindhárom vizsgált terület tartalmi összefoglalóját
 2. az egyes vizsgált területeken elért összesített eredményeket
 3. pontosan megnevezi a személyiség számára legoptimálisabb pályacsoportokat
 4. pontosan jelzi, hogy az egyénnek mely területeken vannak a legnagyobb beválási esélyei
 5. megnevezi azokat a felsőoktatási szakokat illetve OKJ-s képzéseket, amelyek segítenek a javasolt szakmai terület elsajátításához, és műveléséhez szükséges kompetenciák megszerzésében.

A program előnyei:

Megalapozottá teszi a pályaválasztási döntést, bővíti a választható pályák körét, nagyobb választási mozgásteret ad, és fokozza az intézményválasztás tudatosságát is.

Kinek ajánljuk a pályaválasztási programot:

A pályaválasztási program nemcsak közvetlenül a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára hasznos, hanem az azt megelőző évfolyamok tanulóinak is. Ilyen esetekben a program a személyiségre szabottan segíti a pályairányítást. Fejleszti az önismeretet, bővíti az önismerettel összehangolt pályaismeretet, és hatékony szempontokat ad magához a döntéshez.

Összefoglalóan azoknak a 14 - 35 év közötti fiataloknak ajánljuk,

 • akik közvetlenül pályaválasztás előtt állnak
 • akik biztosak szeretnének lenni döntésük helyességében
 • akik tudományosan és gyakorlatilag megalapozott szempontokat igényelnek a pályaválasztásukhoz
 • akik valamilyen okból pályamódosításra kényszerülnek, és bizonytalanok a változtatás irányában

Miben más a ?

Az eddig ismert pályaválasztást vizsgálatokhoz képest a Proper © teszt:

 • Jelenleg nem csak Magyarországon, de Európában is egyedülálló olyan szolgáltatás, melynek nem titkolt célja a pályaválasztási szemlélet-formálása.
 • A teszt 3 személyiség-területet komplexen vizsgálja, és az eredményeket a három terület egymáshoz is viszonyított elemzése után fogalmazza meg.
 • Minden vizsgálatban résztvevő személy egy kb. 15-20 oldalas személyre szóló elemzést kap, amit postai úton, vagy elektronikus formában küldünk el a számára.
 • A teszt a kiértékelésben pontosan megjelöli a javasolt pályát, vagy pályákat, és az azokhoz kapcsolódó felsőoktatási szakokat, és OKJ-s képzéseket is.
 • Az elvégzett vizsgálatok nagyon hasznosak, a pályaválasztási döntés előkészítésén messze túlmutató önismereti információkat is hordoznak.

Célunk, hogy az általunk nyújtott minőségi pályaválasztási szolgáltatás segítségével mindenminden pályaválasztó fiatal megtalálja a személyiségének, és képességeinek megfelelő pályacsoportot, részesei lehetünk egy sikeres pályaválasztásnak, és ezáltal egy sikeres életútnak.

A fentiek mellett felhívjuk a fiatal - és esetlegesen a pályaválasztást segítő szülők és pedagógusok figyelmét arra, hogy az elemzésben felsorolt felsőoktatási szakok leírását a "Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban" találják meg. (A felsorolásban mindig csak az adott tanévben érvényes szakokat nevezzük meg.)

A szakmák esetében pedig az aktuális Országos Képzési Jegyzék (OKJ) alapján választunk.

Amennyiben a Proper © Pályaorientációs programunk felkeltette érdeklődését, az alábbi lépéseket kövesse:

 1. Regisztráció
 2. Megrendelés
 3. Sikeres tranzakció esetén e-mail címét aktiváljuk, és Ön máris beléphet a Proper © Teszt sorozatba.
 4. A vizsgálat elvégzése előtt Ön dönthet arról, hogy postai úton vagy e-mailben kívánja megkapni egyéni kiértékelését.
 5. Proper © Teszt kitöltése.

Vissza a főoldalra